ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Η Ευρώπη σου
Η Ευρώπη σου

Συμβεβλημένοι Ιατροί ΕΟΠΥΥ στη Γλυφάδα
Τμήμα Διοίκησης και Επιθεώρησης

Γραφείο Γραμματείας Προγράμματος και Αρχείου Τ.Υ.
Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τηρεί αρχείο  φακέλων έργων, προμηθειών κ.λ.π., συγκεντρώνει αιτήματα δημοτών, φορέων και υπηρεσιών και γενικά διεξάγει την διοικητική υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών. Αξιολογεί όλα τα ανωτέρω αιτήματα και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις του Δήμου και την Διοίκηση, εκπονεί το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, τις συμπληρώσεις και τις αναμορφώσεις του και τις υποβάλει προς έγκριση στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων, εισηγείται για τυχόν τροποποιήσεις τους καθώς και για ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα από  άλλους φορείς.

Γραφείο Ελέγχου και Επιθεώρησης
Ελέγχει για τυχόν παρεκκλίσεις ή ελλείψεις από τις συμβάσεις έργων και προμηθειών, φροντίζει για την διόρθωσή τους με την συνεργασία των αρμοδίων Προϊσταμένων των Τμημάτων της Υπηρεσίας, επιθεωρεί τα εκτελούμενα έργα, ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους καθώς και την παρουσία και απόδοση των συνεργείων του Δήμου.

PrintEmailBack
  

glyfada.fixmycity.today
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα
GIS Δήμου Γλυφάδας

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Γλυφάδας

Περιοδική Έκδοση του Δήμου Γλυφάδας
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.